Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2011
Jazyk
anglický, nemecký / English, German
Počet strán
124
ISBN
978-80-8082-435-8

Publikácia vyšla v rámci medzinárodnej spolupráce pracovníkov troch univerzít – Katolíckej univerzity v Eichstätte-Ingolstadte (SRN), Univerzity Márie Curie-Skłodowskej v Lubline (PL) a Trnavskej univerzity v Trnave (SK). Obsahuje príspevky troch autorov klasickej a rímsko-provinciálnej archeológie, starovekých dejín a klasickej filológie. Zväzok môže slúžiť aj študentom klasickej archeológie a príbuzných odborov.

Annotation:
Die Publikation erscheint im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (BRD), der Maria Curie-Skłodowska Universität in Lublin (PL) und der Trnava Universität in Trnava (SK). Sie enthält Beiträge von drei Autoren der Klassischen und Provinzialrömischen Archäologie, der Alten Geschichte und Klassischen Philologie. Der Band sollte auch für die Studenten der Klassischen Archäologie und verwandten Fächern dienen.