Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2014
Jazyk
nemecký / German
Počet strán
200
ISBN
1338-5410

Renomovaní bádatelia a autori Anton Bammer a Ulrike Muss predkladajú v tomto zväzku komplexnú analýzu a interpretáciu nálezov z jantáru z rokov 1987 až 1994 z Artemisia v Efeze.

Annotation:
Renommierte Forscher und Autoren Anton Bammer und Ulrike Muss legen in dem Band eine komplexe Analyse und Interpretation der Bernsteinfunde der Jahre 1987 bis 1994 aus dem Artemision von Ephesos vor.