Skočiť na hlavný obsah
Autor
Miroslava Daňová - Tomáš Kolon (zost.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský
Počet strán
150
ISBN
2729-8159 (ISSN)

Zborník príspevkov o antických vodovodoch je tretím exemplárom z plánovanej rady ARCHITECTURA ARCHAEOLOGICA ANTICA, zameranej na antickú architektúru. V úvodnej časti je predstavená základná terminológia antických akvaduktov, spôsob ich zhotovenia a zdroje informácií, z ktorých môžeme v dnešnej dobe vychádzať. Hlavná časť textu obsahuje príklady získavania a vedenia vody na území Stredomoria, vrátane Ríma, aj za hranicami Rímskej ríše. Autori príspevkov sa nesústredili len na zachovanú architektúru, ale zhromaždili aj informácie o najvýznamnejších umeleckých pamiatkach, zmienkach u antických autorov či zobrazeniach akvaduktov na iných pamiatkach.