Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Dědová/E. Hrnčiarik/Z. Lopatková
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
127
ISBN
978-80-568-0581-7

13. ročník doktorandskej vedeckej konferencie Doctorandum dies 2023 ponúkol študentom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia možnosť, prezentovať výsledky svojho vlastného vedeckého výskumu. Vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave tak opäť ponúklo doktorandom dennej i externej formy priestor nielen na vzájomnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu, ale aj možnosť prejaviť sa v následnej diskusii, kde doktorandi čelili otázkam a podnetom, ku ktorým zaujali svoje stanovisko, podložené argumentačne.
V zborníku sú príspevkydoktorandov, ktorí aktívne vystúpili na konferencii. Svojimi kvalitnými príspevkami tak anotovaný zborník obohatili študenti doktorandského štúdia akreditovaných študijných programov: dejiny a teória umenia a architektúry, klasická archeológia, história, sociológia a psychológia.