Skočiť na hlavný obsah
Autor
Katarína Ihringová (ed.)
Vydavateľstvo
TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
143
ISBN
978-80-568-0572-5
Cena
35 €

V posledných rokoch výskum v oblasti empatie a empatického vciťovania sa do umeleckého diela narastá a v rámci neho môžeme sledovať množstvo zaujímavých oblastí výskumu, ako i nových definícií empatie v závislosti od danej humanitnej disciplíny. Jednou zo snáh prispieť do tejto diskusie je i predkladaný zborník, či skôr súbor textov, ktoré odzneli na konferencii s rovnomenným názvom „Empatia a umenie: pohľady – kontexty – interpretácie“, ktorá sa konala na pôde Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2022.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, empatia-umenie-pohlady-kontexty-interpretacie