Skočiť na hlavný obsah
Autor
Miloš Marek (ed.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský, český
Počet strán
280
ISBN
978-80-568-0227-4
Cena
16,90 €

Pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín profesora Vincenta Sedláka (*02.12.1930 – +20.01.2009), vydáva Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na jeho počesť spomienkový zborník s názvom „In honorem et memoriam viri doctissimi“. Obsahuje príspevky jeho kolegov, priateľov a žiakov, ktoré zhodnocujú dielo tejto významnej osobnosti slovenskej medievistiky v jednotlivých odvetviach historickej vedy (edičná činnosť, historická jazykoveda, onomastika, slavistika) a pripomínajú si jeho životné osudy a pôsobenie ako vysokoškolského pedagóga. Druhá časť zborníka obsahuje vedecké štúdie autorov, či už bližších alebo vzdialenejších spolupracovníkov profesora, dotýkajúce sa problematiky, ktorej sa venoval aj on sám vo svojej vedeckej činnosti. Nájdeme tu príspevky na tému dejín osídlenia, života šľachty alebo historickej jazykovedy. Všetky spolu tvoria mozaiku celku, ktorým je spomienka na osobu i dielo profesora Sedláka. Týmto zborníkom mu vyjadrujeme svoju hlbokú vďačnosť nielen za dlhoročné pedagogické pôsobenie a významný vedecký prínos, ale aj za jeho srdečnosť, humor a ľudský prístup, ktorými nás všetkých štedro zahŕňal.

 

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, honorem-et-memoriam-viri-doctissimi-zbornik-k-nedozitym-devatdesiatinam-prof