Skočiť na hlavný obsah
Autor
Z. Lopatková (Ed.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2020
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
31
ISBN
978-80-568-0200-7

Mlyny a mlynári boli v minulosti síce neodmysliteľnou súčasťou takmer každej obce či mestečka, do dnešných čias sa však zachovalo len niekoľko mlynských budov, ktoré slúžia súkromnému aj verejnému účelu. Mnohé zanikli a v súčasnom teréne po nich už nezostalo ani stopy. Historická rekonštrukcia ich siete je zaujímavá najmä z hľadiska hospodárskych a regionálnych dejín, ale rovnako aj dejín každodennosti. Na vyššie načrtnuté témy diskutovali aj účastníci vedeckého kolokvia s názvom Kolo, kolo mlynské... K dejinám mlynov a mlynárskeho remesla na západnom Slovensku, ktoré sa ako jeden z výstupov projektu VEGA č. 1/0451/20 Fenomén hradných panstiev a determinanty ich hospodárskeho vývoja v novoveku uskutočnilo dňa 12. novembra 2020 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Abstrakty príspevkov, ktoré tu odzneli, nájde čitateľ v predloženom zborníku abstraktov.