Skočiť na hlavný obsah
Autor
Z. Lopatková (ed.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
344
ISBN
978-80-568-0509-1
Cena
14,90 €

Hospodárske dejiny ako integrálna súčasť dejín majú svoje pevne stanovené miesto v systéme historickej vedy, pretože bez ich poznania nie je možné zachytiť mnohé iné súvislosti v dejinnom vývoji. Výskum hradných panstiev na Slovensku v období novoveku, a ich hospodárskeho a sociálneho vývoja, zahŕňa výskum celej škály vzťahov a výsledkov ľudskej činnosti, kde môžeme panstvá definovať ako výrobné podniky v kontexte rastlinnej a živočíšnej výroby, lesníctva, domácej a cechovej remeselnej výroby, manufaktúr, obchodu, cenových a mzdových vzťahov, vývoja priemyselných odvetví, dopravy a v mnohých ďalších kategóriách, súvislostiach a  presahoch do oblasti iných vedných disciplín.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, otazky-zemepanskeho-hospodarenia-spravy-v-novoveku-ii