Skočiť na hlavný obsah
Autor
Miroslava Daňová - Tomáš Kolon - Milan Hrabkovský (zost.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2020
Jazyk
slovenský
Počet strán
107
ISBN
978-80-568-0269-4

Zborník príspevkov o antických chrámoch, svätyniach a héroách je druhým exemplárom z plánovanej rady ARCHITECTURA ARCHAEOLOGICA ANTICA, zameranej na antickú architektúru.
V úvodnej časti je predstavená základná terminológia antických chrámov a nasledujú dva tematické okruhy zamerané na chrámy a svätyne na trase plánovanej exkurzie (Heliopolis, Petra), na iných územiach Rímskej ríše (Pula, Aennona, Olbia) a predstavenie architektúry svätýn, chrámov a héroonov klasického a helenistického obdobia v juhozápadnej Anatólii. Autori príspevkov sa nesústredili len na zachovanú architektúru, ale zhromaždili aj informácie o najvýznamnejších umeleckých pamiatkach, zmienkach u antických autorov či zobrazeniach chrámov v novoveku.