Skočiť na hlavný obsah
Autor
Mária Dědová (Ed.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2020
Jazyk
slovenský
Počet strán
270
ISBN
978-80-568-0272-4

Predkladaný zborník s názvom „Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. - významný slovenský psychológ, vysokoškolský pedagóg a vedec.“, je venovaný významného životnému jubileu prof. J. Gráca. Úvodné príspevky v zborníku sa vzťahujú k jeho pôsobenie na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Významnou súčasťou je ocenenie celoživotného úsilia o rozvíjanie Asociácie školskej psychológie. Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc., ako otec a zakladateľ edukačnej psychológie, podnietil mnohých kolegov k uvažovaniu nad zákonitosťami výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom prostredí. Jednotlivé príspevky mnohých jeho bývalých a súčasných spolupracovníkov odrážajú ich výskumné zameranie v kontexte edukačnej a školskej psychológie v súvislostiach teórie, výskumu a praxe.
Týmto zborníkom chceme vyjadriť vďačnosť prof. PhDr. Jánovi Grácovi, DrSc., za dlhoročné pôsobenie na Katedre psychológie FF TU v Trnave. Prof. J. Grác je a navždy zostane v mysliach a srdciach študentov a kolegov Katedry psychológie FF TU v Trnave ako Osobnosť s odborným, pedagogickým i vedeckým vkladom, zásluhou ktorého sa zameranie katedry už od počiatkov jej kreovania nieslo v duchu kresťanskej orientácie. Tvorivý prínos prof. PhDr. Jána Gráca, DrSc., ktorý rozvíjal niekoľko desaťročí vo svojej akademickej činnosti, je obrovským vzorom pre všetky generácie psychológov.