Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Dědová/T. Jahelka (Eds.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
139
ISBN
978-80-568-0584-8

Zborník príspevkov študentskej vedeckej interdisciplinárnej konferencie Societas & Humanitas IV. je výsledkom publikačnej činnosti študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v odboroch politológia, pedagogika, psychológia a sociológia. Študenti politológie sa vo svojich príspevkoch zaoberajú súčasnými výzvami domácej a medzinárodnej politiky, ale aj témami z minulosti slovenského politického myslenia. Študenti sociológie sa vo svojich príspevkoch zaoberajú rôznorodými témami. Štúdie uvedené v tomto zborníku majú potenciál naplniť ambíciu byť povzbudením pre ďalších študentov zúčastňovať sa budúcich ročníkov študentských vedeckých konferencií organizovaných na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Doterajšie ročníky ukázali, že študentky a študenti vedia pripraviť kvalitné prezentácie a texty na témy, ktorými sa zaoberajú v rámci svojich odborov. Veríme, že budú povzbudením aj pre ich kolegov, ktorí sa rozhodujú aktívne zúčastniť budúcich konferencií. Sme presvedčení, že prekladané štúdie predstavujú hodnotné príspevky na poli spoločenskovedných a humanitných odborov a dokladajú ich nezastupiteľné miesto v poznávaní človeka a ľudskej spoločnosti.