Skočiť na hlavný obsah
Autor
Mária Kohútová, CSc. (ed.)
Vydavateľstvo
Towarzystwo Słowaków w Polsce - Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2017
Jazyk
slovenský
ISBN
978-83-8111-013-6

Do rúk čitateľa sa opäť dostáva ďalšie číslo zborníka Katedry histórie, v poradí už devätnáste. V tomto roku, 2017, si pripomíname 25. výročie obnovenia Trnavskej univerzity. Roku 2002 vyšlo prvé číslo zborníka Katedry histórie  v plánovanej neperiodickej sérii s názvom Studia historica Tyrnaviensia. Vydané bolo pri príležitosti desiateho výročia obnovenia Trnavskej univerzity. Je to teda   15 rokov, čo zborník s týmto názvom vychádza.

Toto nové číslo je rozdelené na dve časti. Prvá časť  obsahuje štúdie vypracované na základe referátov, ktoré odzneli na seminári s názvom Panstvo a jeho funkcia výrobného podniku. Seminár sa uskutočnil 30. novembra 2016, na pôde Trnavskej univerzity v Trnave.  Druhá časť zborníka prináša štúdie z rôznych oblastí života v minulosti, chronologicky od počiatkov stredoveku po koniec 19. storočia. Tu sú štúdie z dejín osídlenia, aj z hospodárskych dejín, dejín panstiev, dejín vinohradníctva v Modre a Pezinku, tri štúdie sú zamerané na dejiny Trnavy, ich finančnú situáciu, vzťahy so susednými panstvami, aj problémy, ktoré prinášalo obrábanie vinohradov, ktoré vlastnili trnavskí mešťania, ale boli v chotári iného slobodného kráľovského mesta, Modry.  Ďalšie tri štúdie môžeme zaradiť do oblasti dejín kultúry – vývoj školstva na Orave, reforma kalendára, ktorú zaviedol pápež Gregor XIII., aj  vydávanie tlače s informáciami kurucov o priebehu ich povstania. Tretiu časť zborníka tvoria recenzie.