Skočiť na hlavný obsah
Autor
Mária Kohútová, Miloš Marek (eds.)
Vydavateľstvo
Spolok Slovákov v Poľsku - Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2019
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
304
ISBN
978-83-8111-152-2

V závere roku 2019 vyšlo ďalšie číslo vedeckého časopisu Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity "Studia historica Tyrnaviensia" s okrúhlym poradovým číslom XX. Vychádza v novej, sviežej, grafickej úprave, ktorá akoby odrážala aj nový, svieži tvorivý duch katedry. Toto číslo je akousi odpoveďou na výzvy predchádzajúceho roka 2018, v ktorom si katedra pripomenula množstvo výročí a udalostí, ktoré sa stali v rokoch končiacich číslom osem. Ich výrazom bola konferencia s názvom "Slovensko v historických osmičkách", konaná na pôde fakulty 27. septembra 2018. Mnohé z týchto "osmičkových" výročí odkazujú na udalosti v našich dejinách veľmi známe, iné zasa, naopak, vypadli zo zorného uhla a sú takpovediac zabudnuté. Cieľom konferencie bolo pripomenúť si aj takéto udalosti. Referáty, ktoré na konferencii odzneli, ich autori upravili a sú uverejnené v časopise. Deväť príspevkov z tejto konferencie tvorí jeho prvú časť. V druhej časti časopisu sa nachádzajú štúdie, ktoré sa netýkajú osmičkových výročí. Piati autori v nich spracúvajú viaceré historické témy od stredoveku až po 19. storočie. Najnovšie číslo zborníka dopĺňa v závere sedem recenzií najnovších historických prác a zborníkov. Všetky doterajšie čísla zborníka "Studia historica Tyrnaviensia" sa vyznačovali vysokou vedeckou úrovňou príspevkov. Tešíme sa, že aj posledné číslo tohto katedrového časopisu pokračuje v nastúpenom trende a veríme, že v okrúhlom roku 2020 vyjde ďalšie číslo časopisu, ktorým katedra začne už tretiu desiatku jeho edície.