Skočiť na hlavný obsah
Autor
Zuzana Lopatková (šéfredaktor), Michal Franko (výkonný redaktor)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
137
ISBN
2729-8760

Koncom roka 2021 vyšlo druhé tohtoročné číslo vedeckého časopisu Studia Historica Tyrnaviensia (2/2021). Časopis na svojich stránkach prináša opäť zaujímavé príspevky z histórie. Obsahuje päť štúdií, z ktorých sú dve materiálové. Za nimi nasleduje niekoľko recenzií, anotácií a správ a referátov z podujatí. Prvú štúdiu predstavuje práca Richarda Dršku, pracovníka Záhorského múzea v Skalici. Autor sa vo svojej práci bližšie venoval Skalickým vyslancom na uhorských snemoch v 17. storočí. Nasledujúca štúdia autorky Márie Kohútovej „pozýva“ čitateľa do útrob hradu Branč. Autorka na základe zachovaných urbárov vykreslila popis hradu Branč a opisuje aj majetkové pomery rodu Ňári. V ďalšom príspevku predstavila Katarína Ihringová zaujímavú štúdiu s názvom Teozofia: duchovný základ vzdelania abstraktných umelcov. Autorka predstavila vznik teozofie, duchovné vízie abstraktného umenia, duchovnú podstatu umenia, orfistické chápanie farby, univerzálne zákonitosti neoplasticizmu a pod. Nasledujú dve materiálové štúdie, prvá od M. Franka, ktorý opisuje a analyzuje zachovaný prameň Inštrukcie modranskému vinohradníckemu úradu z roku 1806, a v druhej štúdii s archeologickou tematikou predstavujú zahraniční autori Ergün Laflı a Maurizio Buora závažie agoranomos z helenistického obdobia. Najnovšie číslo časopisu dopĺňajú v závere tri recenzie, dve anotácie a tri správy z podujatí.

 

Publikácia je nepredajná, v prípade záujmu kontaktujte elena.janusova [at] truni.sk.