Skočiť na hlavný obsah
Autor
Zuzana Lopatková (šéfredaktor), Michal Franko (výkonný redaktor)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
171
ISBN
2729-8760
Cena
8 €

Do pozornosti dávame nové číslo vedeckého časopisu Studia Historica Tyrnaviensia (1/2022), ktoré na svojich stránkach prináša zaujímavé príspevky z histórie. Časopis obsahuje štyri vedecké štúdie a niekoľko recenzií, anotácií a správ a referátov z podujatí. V úvodnej štúdii autora Adama Bielesza sú hlavnou témou Ozbrojené zložky nacistického Nemecka v kontexte ich perzekúcie židovského obyvateľstva do vypuknutia SNP. Na základe archívneho výskumu autor konštatuje, že nemeckí štátni príslušníci pohybujúci sa na Slovensku v rámci vojenských (SS, pozemné vojsko, letectvo) ale aj bezpečnostných orgánov (gestapo) svojou činnosťou boli buď priamo poverení podieľať sa na perzekúcii Židov alebo ich správanie voči židovskej menšine vychádzalo zo spôsobov fungujúcich v nacistickom Nemecku. V nasledujúcom príspevku predstavila Iva Paštrnáková Dejová zaujímavú štúdiu s názvom  František Nekvasil – neznámy člen známej rodiny stavebníkov. V práci priblížila život a dielo českého architekta a inžiniera F. Nekvasila pôsobiaceho v Srbsku, ktorý projektoval v 80-tych rokoch 19. storočia pôvodný hotel Slávia.  Autorka Mária Letzová sa vo svojej štúdii venuje zaujímavej udalosti v roku 1624, a to svadbe Mikuláša Esterháziho, v tom čase komorníka kráľa Ferdinanda II. Habsburského, krajinského sudcu a hlavného preddunajského a banského kapitána, s barónkou Kristínou Ňáriovou.  V záverečnej štúdii predstavil zahraničný autor Adinel C. Dincă biografiu a pôsobenie notára Valentína Demetria z Trnavy (1425 -1465). Najnovšie číslo časopisu dopĺňa v závere päť recenzií a dve anotácie.

 

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, studia-historica-tyrnaviensia-xxii-12022