Skočiť na hlavný obsah
Autor
Michal Franko, Zuzana Lopatková
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
196
ISBN
2729-8760
Cena
9 €

Redakčný tím časopisu Studia historica Tyrnaviensia pripravil opäť veľmi zaujímavé číslo s kvalitným obsahom. Časopis na svojich stránkach tentokrát prináša päť štúdií. Úvodné dve štúdie sú zamerané na archeológiu. Lucia Nováková je autorkou štúdie s názvom Belov výklad o Nitrianskej stolici vo svetle archeologických výskumov. Vo svojom príspevku sa ponára do dávnej histórie Nitry a dopĺňa Belove poznatky o vybraných fortifikáciách z tejto oblasti o informácie z archeologických výskumov. Na mušku si napríklad vzala Zoborský kláštor či opevnenie Nitrianskeho hradu. V nasledujúcej štúdii sa Barbora Adamíková zaoberá funerálnymi pamiatkami, konkrétnejšie vyobrazeniami žien na sarkofágoch a náhrobných kameňoch z rímskych provincií. Autorka sa snaží prostredníctvom vyobrazenia žien na náhrobných kameňoch a sarkofágoch poukázať na ich rôzne vnímanie v jednotlivých častiach Rímskej ríše. V ďalšej štúdii predostiera autorka Monika Tihányiová viaceré možnosti využitia stredovekých regionálnych dejín vo výučbe dejepisu a zároveň poskytuje modernú metodickú príučku nielen pre učiteľov dejepisu. Jej štúdia nesie názov Využitie stredovekých regionálnych dejín vo výučbe dejepisu na príklade Gemera (metodická príručka nielen pre učiteľov dejepisu z okresov Revúca, Rožňava, Rimavská Sobota). Mária Letzová vo svojom príspevku sonduje život, osobnosť a činnosť manželky palatína Stanislava Turza, šľachtičnej Anny Ruženy Listiusovej, Adam Bielesz sa venuje problematike z novodobých dejín, presnejšie výcvikom nemeckej armády v Ochrannej zóne a jeho vplyvom na život miestneho obyvateľstva. Po uvedených štúdiách nasleduje príspevok Pavla Zvaru, ktorý predstavil Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, pričom sa zameral najmä na jeho vznik, ciele a činnosť. Okrem uvedených štúdií sa v časopise nachádza niekoľko anotácií, recenzia či správy z podujatí.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, studia-historica-tyrnaviensia-xxiii-12023