Skočiť na hlavný obsah
Autor
Michal Franko, Zuzana Lopatková
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
169
ISBN
2729-8760
Cena
7 €

K čitateľom prichádza ďalšie číslo časopisu Studia Historica Tyrnaviensia, ktoré sa môže popýšiť opäť zaujímavým obsahom. Časopis prináša štúdiu Štefana Pacolu, ktorý sa pokúsil rekonštruovať cestnú sieť v slovenskej časti Zemplínskej župy v období do polovice 14. storočia. Zahraničný autor Srđan M. Jovanović, ktorý pôsobí až v ďalekej Číne, prispel do časopisu štúdiou o Cabotových listoch a ich analýze (The Cabot Patent Letters, Heathens, and Infidels: A Multi-Dimensional Analysis). Attila Varga, autor pôsobiaci v zahraničí, prezentuje na stránkach časopisu svoju štúdiu o tajnom ráde iluminátov, ktorý pôsobil v Transylvánii v druhej polovici 18. storočia. Juraj Červenka si zobral na „mušku“ vojenského pilota Aladára Liptáka a jeho službu v rakúsko-uhorskom letectve. V časopise figurujú aj dve materiálové štúdie, autorkou prvej je Marta Dobrotková pôsobiaca na Katedre histórie TU v Trnave. Profesorka Dobrotková venovala svoj príspevok jubilantovi Františkovi Bielikovi, pričom predstavila jeho osobný, ale najmä pracovný život a dielo. Viliam Zemančík vo svojej štúdii predstavil čitateľom náčrt dejín liturgických odevov latinského obradu, ako je alba, ornát, pluviál a štóla. Po uvedených štúdiách nasleduje recenzia Martiny Bolom Kotari. Autorka recenzovala prácu Jiřího Kuthana, ktorá nesie názov Pražští biskupové a arcibiskupové. Zakladatelé, stavebníci a objednavatelé uměleckých děl (973-1421). V závere časopisu sa nachádzajú dve anotácie, jedna od Ivany Červenkovej a druhá od Aleny Mackovej. V úplnom závere nájde čitateľ dve správy z podujatí od autorov Moniky Tihányiovej (Medzinárodná vedecká konferencia „CASTRUM BENE 17 Burg und (Un) Recht“) a Bálinta Bartalosa (Výstava Sancti eritis, quia…).

 

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, studia-historica-tyrnaviensia-xxiii-22023