Skočiť na hlavný obsah

Anotácia
Učebné materiály

 1. Antická mytologie - hrdinské mýty  Heslo pre hosťa: AMHero007
 2. Antológia k dejinám barokovej kultúry
 3. Antológia k dejinám kultúry humanizmu a renesancie
 4. Antológia z patristickej, stredovekej a  humanistickej literatúry
 5. Dejiny novovekej filozofie
 6. Dejiny vedy a vedenia
 7. Evropská literatura středověku  Heslo pre hosťa: 123654
 8. Filozofia kultúry
 9. Filozofia stredovekej kultúry
 10. Jazyky a písma antického Středomoří – Itálie  Heslo pre hosťa: Itálie
 11. Komentár k čítaniu Ovidia
 12. Komentár k čítaniu Vergilia
 13. Latinská baroková literatúra
 14. Latinská syntax
 15. Římská literatura Heslo pre hosťa: Interreg
 16. Úvod do štúdia klasickej filológie I Heslo pre hosťa: KLASFIL
 17. Úvod do štúdia klasickej filológie II (jazykoveda) Heslo pre hosťa: UdSKF_II
 18. Vývoj archívov na Slovensku

 

Stáže

Workshopy

Záverečná správa