Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry klasických jazykov

Predvianočné stretnutie študentov a absolventov Katedry bude 4.decembra

Ak sa chcete stretnúť s kolegami, pedagógmi, spolužiakmi alebo študentami Katedry klasickej archeológie, srdečne vás pozývame na tradičné Predvianočné sympózium :) Tento rok sa uskutoční 4.decembra 2019 od 13:00 na pôde Trnavskej univerzity a po programe v aule 1A1 nás bude čakaťspoločné stolovanie.Viac informácií nájdete tu: https://www.facebook.com/events/2548620451881326/ Svoj záujem môžete ohlásiť aj na klasarch@truni.sk Tešíme sa na stretnutie! Fotografie z našich aktuálnych akcií

Prednášky dr. Jany Engelbrechtovej a dr. Barbary Pokornej z Palackého univerzity v Olomouci

Milí študenti a kolegovia, je nám cťou tento týždeň privítať na našej katedre kolegyne z Olomouca dr. Janu Engelbrechtovú a dr. Barbaru Pokornú. V rámci programu Erazmus odznejú v priebehu nasledujúcich dní v ich podaní viaceré zaujímavé prednášky. Ste srdečne vítaní!