Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Okalianum

Otváriacie hodiny počas zimného semestra 2019/2020:

Po  11,00 - 12,00

Ut   8,00 - 9,00

 

Lístkový katalóg

OkalianumSeminárna knižnica Okalianum poskytuje veľmi dobré predpoklady pre štúdium i vedecké bádanie. Zbierka, jedinečná v oblasti klasickej filológie množstvom zozbieraného materiálu, obsahuje 3500 knižničných jednotiek, ktoré sú rozdelené na grécku a latinskú časť – texty, preklady a vedecké publikácie aj z príbuzných odborov ako je história, filozofia, kunsthistória, časť obsahujúcu slovníky a encyklopédie, gramatiky a časť týkajúca sa novolatinského písomníctva. Z dôvodu zachovania celistvosti unikátnej knižnice profesora Okála vznikla fakticky spolu s Okalianom aj novšia časť, tzv. Neo-Okalianum, ktoré v súčasnosti obsahuje 4100 knižných jednotiek. Významným prírastkom pre seminárnu knižnicu bol dar amerického Slováka, nedávno zosnulého, Ladislava Bolchazyho zo Spojených štátov, ktorý vlastnil vydavateľstvo zamerané na prevažne školské vydania antických textov a filologických učebníc. Súčasťou Neo-Okaliana sa v súlade so zameraním katedry na neolatinistické štúdiá stala aj zbierka printových vydaní diel zo 17. a 18. storočia z produkcie Trnavskej univerzity, a ich digitálnych či xeroxových kópií.

Obe časti – Okalianum aj Neo-Okalianum sú prístupné pre výskumných pracovníkov z oblasti filológie, histórie, kunsthistórie, filozofie, etiky a i., rovnako pre študentov uvedených odborov aj laickú verejnosť či záujemcov o antickú vzdelanosť a kultúrne a literárne dejiny nášho geografického priestoru.