Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné informácie katedry klasických jazykov

Formy štúdia


Štátne skúšky

Latinská gramatika

 1. a) adjektíva III. deklinácie, b) genitivus memoriae, c) obavné vety
 2. a) ukazovacie zámená, b) ablatív pôvodu, c) spojka cum s indikatívom
 3. a) gerundium, b) prirovnávací ablatív, c) podmienkové súvetie
 4. a) latinské particípiá, b) pôvodový datív, c) consecutio temporum
 5. a) deponentné slovesá, b) ablatív času, c) účinkové vety
 6. a) substantíva IV. deklinácie, b) subjektový a objektový genitív, c) nepriame otázky
 7. a) gerundivum, b) genitív ceny, c) spojka cum s konjunktívom
 8. a) substantíva III. deklinácie (spoluhláskové kmene), b) ablatív odluky, c) dôvodové vety
 9. a) perfektný kmeň a perfektný systém aktívny, b) partitívny genitív, c) prípustkové vety
 10. a) supínum, b) genitív viny, c) účelové vety
 1. a) stupňovanie adjektív, b) genitív pri neosobných slovesách, c) komparatívne vety
 2. a) tvorenie konjunktívu prézenta a imperfekta slovies I. - IV. konjugácie, b) účelový datív, c) ablatív absolútny
 3. a) substantíva III. deklinácie (i-kmene), b) ablatív spôsobu, c) vzťažné vety
 4. a) latinské imperfektum a perfektum, b) akuzatív dvojakého predmetu, c) časové vety
 5. a) latinský infinitív (druhy, tvorba a použitie), b) ablatív miesta, c) nepriama reč
 6. a) futúrum I. a futúrum II., b) privlastňovací datív, c) zabraňovacie vety
 7. a) adverbium v latinčine (tvorenie a stupňovanie), b) ablatív vlastnosti, c) podmienkové      súvetia v závislosti
 8. a) konjunktív v latinčine (samostatné použitie), b) ablatív prostriedku alebo nástroja, c) opytovacie vety
 9. a) substantíva 5. deklinácie, b) etický datív, c) väzba AcI a NcI
 10. a) latinské neutrá, b) ablatív príčiny, c) konjunktív nepriamej závislosti

 

Povinná lektúra

P. Vergilius Maro - Aeneis

I.; II. 1-400; IV. 1-197; VI. 752-901

 

Vybrané oblasti z rímskej literatúry

 1. Periodizácia rímskej literatúry
 2. M. Porcius Cato
 3. T. Maccius Plautus
 4. P.Terentius Afer
 5. M. Tullius Cicero
 6. C. Iulius Caesar
 7. T. Lucretius Carus
 8. C. Valerius Catullus
 9. P. Vergilius Maro
 10. Q. Horatius Flaccus
 11. P. Ovidius Naso
 12. T. Livius
 13. P. Cornelius Tacitus
 14. M. Valerius Martialis
 15. L. Aenius Seneca Minor
 16. D. Iunius Iuvenalis