Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry klasických jazykov

Vedúca katedry
Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Konzultačné hodiny: piatok 13:45 - 14:45

Tajomníčka, zástupkyňa vedúcej katedry

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

Konzultačné hodiny: streda 11:30 - 13:00


 

Interní pracovníci

Profesori

Prof. Jan Bažant, CSc.

Konzultačné hodiny: podľa dohody

Docenti

Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Odborní asistenti

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

Konzultačné hodiny: streda 13:00 - 15:00

Mgr. Jozef Kordoš, PhD.

Konzultačné hodiny: piatok 11:10 - 12:50