Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry klasických jazykov

Vedúca katedry
Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 15:00

Tajomníčka, zástupkyňa vedúcej katedry

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

Konzultačné hodiny: pondelok 8:30 - 9:30

                               streda 8:30 - 9:30


 

Interní pracovníci

Profesori

Prof. Jan Bažant, CSc.

Konzultačné hodiny: podľa dohody

Docenti

Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Odborní asistenti

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

Konzultačné hodiny: streda 10:00 - 11:00

                               piatok podľa dohody

Mgr. Jozef Kordoš, PhD.

Konzultačné hodiny: utorok 12:00 - 12:50 a podľa dohody