Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry histórie

Pedagógovia katedry

Vedúci katedry:

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

Tajomník katedry:

Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.


Členovia katedry

Emeritný profesor

Dr. h. c. mult. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.

Profesori

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Docenti

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

Odborní asistenti

Mgr. Radoslava Ristovska, PhD.

Mgr. Michal Franko, PhD.

Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.

Mgr. Peter Labanc, PhD.

Mgr. Monika Tihányiová, PhD. 

Externá vyučujúca

PhDr. Veronika Nováková, PhD.


Doktorandi

Interní

Mgr. Alena Macková

Mgr. Mária Letzová

 

Externí

Mgr. Kristína Danková

Mgr. Adam Bielesz