Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry histórie

Pedagógovia katedry

Vedúci katedry:

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

Tajomník katedry:

Mgr. Peter Labanc, PhD.


Členovia katedry

Emeritný profesor

Dr. h. c. mult. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.

Profesori

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.

Prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Docenti

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

Odborní asistenti

Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.

Mgr. Michal Franko, PhD.

Mgr. Peter Labanc, PhD.

 

Externá vyučujúca

PhDr. Veronika Nováková, PhD.


Doktorandky

Interné

Mgr. Michaela Boďová

Mgr. Dominika Gábriková

Mgr. Simona Anderáková

 

Externé

Mgr. Mária Pitáková

Mgr. Mária Kováčiková

PhDr. Lenka Pavlíková