Skočiť na hlavný obsah

Personálne obsadenie katedry

Vedúci katedry:

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (VUPCH)

Tajomník katedry:

Doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.  (VUPCH)

Kariérový poradca:

Študijný poradca:

Doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. (VUPCH)

Katedrový správca Mais:

Mgr. Radoslava Ristovska, PhD. (VUPCH)


Interní zamestnanci:

Profesori

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.  (VUPCH)

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (VUPCH)

Docenti

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. (VUPCH)

Doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.

Doc. Mgr. Peter Labanc, PhD.  (VUPCH)

Doc. Mgr. Monika Tihányiová, PhD.  (VUPCH)

Odborní asistenti

Mgr. Radoslava Ristovska, PhD. (VUPCH)

Mgr. Michal Franko, PhD.  (VUPCH)

Externí zamestnanci:

PhDr. Veronika Nováková, PhD.


Doktorandi

Interní

Mgr. Alena Macková

Mgr. Mária Letzová

Externí

PhDr. Juraj Červenka

Mgr. Kristína Danková

Mgr. Adam Bielesz