Skočiť na hlavný obsah

V závere roka 2021 vyšlo niekoľko monografií pedagógov a doktoranda našej katedry, ktoré sú významným posunom v publikovaní a prezentovaní archeologických výskumov doby rímskej na Slovensku. Všetky sú zavŕšením niekoľkoročných výskumov a bádania ich autorov a nevznikli by bez spolupráce s Archeologickým ústavom SAV. Publikácie sa venujú dlhodobo skúmaným lokalitám na našom území, ktoré však neboli doposiaľ súborne publikované. Dve z nich (Cífer-Pác a Milanovce / Veľký Kýr) sú práve takouto súbornou publikáciou, tretia sa zameriava na špecifický druh materiálu a vyhodnocuje ho s ohľadom na známy archeologický kontext.

Vladimír Varsik v spoluautorstve (s T. Kolníkom, T. Štolcovou a J. Minaroviech-Ratimorskou) publikoval súborne výskum v Cíferi-Páci. Dvojdielna monografia Cífer-Pác: Eine spätantike Residenz im Quadenland vyšla v zahraničnom vydavateľstve Dr. Rudolf Habelt.

Miroslava Daňová publikovala dvojjazyčnú monografiu Rings and Gems from the Roman Fort in Iža / Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži, ktorá predstavuje unikátny súbor nálezov z vojenského prostredia. Vďaka systematickému výskumu K. Kuzmovej a J. Rajtára, ktorí na lokalite kopali od konca 70-tych rokov 20. stor., bolo možné dokonca takmer polovicu nálezov datovať do obdobia niekoľkých rokov trvania drevozemného tábora (174/175-179).

Milan Hrabkovský spracoval v monografii Germánsky kniežací dvorec v Milanovciach/Veľkom Kýre a jeho neskoroantický kutúrny kontext nálezy a informácie najmä z výskumu T. Kolníka. Na príklade nálezov sa zaoberá aj rímsko-germánskymi vzťahmi a sociálnou štruktúrou germánskej spoločnosti v priestore stredného Podunajska.