Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry etiky

Vedúca katedry 

prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. 

Zástupca vedúcej katedry 

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

Tajomníčka

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.

 

Interní členovia 
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.
doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.
Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.

 

Externí členovia
prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.

 

Odborná asistentka
Mgr.
Iveta Petríková, PhD.

 

Doktorandi interní
Mgr. Romana Puškelová

Mgr. Michal Gánovský

 

Doktorandi externí
Mgr. Linda Machová

Mgr. Ivana Dedinská

Mgr. Pavol Fandli

Mgr. Miroslava Pacalajová

PhDr. Mgr. Kristián Bozay