Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry etiky

Vedúci katedry
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

Tajomník
doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.


Interní členovia
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
doc. ThDr. Alžbeta Dufferová OSU, PhD.
doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.
Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.
PhDr. Peter Rusnák, PhD.


Externí členovia
prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.


Doktorandi interní
Mgr. Romana Puškelová


Doktorandi externí

Mgr. Linda Machová

Mgr. Ivana Dedinská

Mgr. Pavol Fandli

Mgr. Branislav Čaniga

PhDr. Mgr. Kristián Bozay