Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry etiky

Vedúca katedry
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Zástupca vedúcej katedry
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.


Tajomníčka
doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.


Interní členovia
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.
doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.
Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.


Externí členovia
prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.


Doktorandi interní
Mgr. Romana Puškelová

Mgr. Michal Gánovský


Doktorandi externí

Mgr. Linda Machová

Mgr. Ivana Dedinská

Mgr. Pavol Fandli

Mgr. Miroslava Pacalajová

PhDr. Mgr. Kristián Bozay