Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry etiky

Vedúci katedry 

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

 

Zástupca vedúceho katedry a Tajomníčka katedry

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.

 

Interní členovia 

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

 

Externí vyučujúci 
prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.

doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Mgr. Milan Petkanič, PhD.

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

Mgr. Iveta Šurinová, PhD.

 

Interní doktorandi 

Mgr. Andrea Balážová

 

Externí doktorandi 
Mgr. Linda Šimková

PhDr. Simona Súkenníková

 

Odborná administratívna pracovníčka
Emília Babicová