Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zápisnice

Rok 2016

9. riadne zasadnutie (zápisnica)
10. riadne zasadnutie (zápisnica)
11. riadne zasadnutie (zápisnica)
12. mimoriadne zasadnutie (zápisnica)

Rok 2015

5. riadne zasadnutie (zápisnica)
6. riadne zasadnutie (zápisnica)
7. riadne zasadnutie (zápisnica)
8. riadne zasadnutie (zápisnica)

Rok 2014

1. riadne zasadnutie (zápisnica)
2. riadne zasadnutie (zápisnica)
3. riadne zasadnutie (zápisnica)
4. riadne zasadnutie (zápisnica)

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Zasadanie 15.12.2009 (zápisnica)
Zasadanie 02.11.2009 (zápisnica)
Zasadanie 03.07.2009 (zápisnica)
Zasadanie 23.04.2009 (zápisnica)
Zasadanie 21.01.2009 (zápisnica)

Rok 2008

Zasadanie 14.11.2008 (zápisnica)
Zasadanie 17.10.2008 (zápisnica)
Zasadanie 07.09.2008 (zápisnica)
Zasadanie 11.06.2008 (zápisnica)
Zasadanie 26.03.2008 (zápisnica)
Zasadanie 13.02.2008 (zápisnica)

Rok 2007

Zasadanie 11.12.2007 (zápisnica)
Zasadanie 20.11.2007 (zápisnica)
Zasadanie 27.06.2007 (zápisnica)
Zasadanie 26.03.2007 (zápisnica)
Zasadanie 31.01.2007 (zápisnica)