Skočiť na hlavný obsah

S cieľom užšieho prepojenia štúdia s trhom práce fakulta prostredníctvom dotazníka o uplatnení absolventov v praxi, ako aj v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť svojich absolventov.

Dotazník o uplatnení absolventov v praxi (vyplň)


Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov uplatnenia absolventov v praxi: