Skočiť na hlavný obsah
Autor
Michal Kohút
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský
Počet strán
107
ISBN
978-80-568-0507-7

Meriame to isté? To je otázka... Výskumná monografia sa zaoberá špecifickou oblasťou validity psychodiagnostických nástrojov, konkrétne invariantnosťou merania a odlišným fungovaním položiek. Publikácia ponúka základné informácie o týchto prístupoch, no najmä robustné výsledky ohľadom rovnosti merania päťfaktorového modelu prostredníctvom Inventára Veľkej Päťky 2 u mužov a žien, ako aj pilotné výsledky u mladých a starších dospelých. Publikácia tak prináša dôležité zistenia ohľadom validity slovenskej verzie Inventára Veľkej Päťky 2, no poukazuje aj na silné a slabé stránky prístupu skúmania ekvivalencie merania.