Skočiť na hlavný obsah
Anton Vydra
E-mail
anton.vydra@truni.sk
Telefón
+421 335939210
Konzultačné hodiny
utorok 8:00 – 9:30
Miestnosť
č. 408

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Odborné zameranie
francúzska filozofia vedy (najmä Gaston Bachelard a Georges Canguilhem), dejiny filozofie (stredovek, renesancia, novovek), hermeneutika a interpretácia, kultúrne dejiny, akademické písanie

 

Najnovšie publikácie

Vydra, A.: Hermés bez krídel. Kultúrne obrazy kontinentálnej hermeneutiky. Praha: Togga, 2023, ISBN 978-80-7476-308-3 (edícia Vita intellectiva).

Vydra, A.: The value of philosophy: A Canguilhemian perspective. In: Metaphilosophy 54 (4), 2023, s. 553 – 564, DOI: https://doi.org/10.1111/meta.12645. WOS.

Vydra, A.: Eriugena's Angels: A Case Study on a Role of Imagination in Spirituality. In: Bravo, N., Stewart, J. (eds.): The Modern Experience of the Religious. Leiden, Boston: Brill, 2023, s. 139 – 160. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004544604_008. WOS.

Vydra, A.: The Role of Imagination in the History of Spiritual Experiences. In: Spirituality Studies, 8 (2), 2022, s. 14 – 21. WOS.

Vydra, A.: Hand and Engraving: From Flocon’s Engravings to Bachelard's Philosophizing. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Philosophia 67 (1), 2022, s. 11 – 27. DOI: 10.24193/subbphil.2022.1.01. WOS.

Vydra, A.: Openess, Pedagogy and Parenthood in Gaston Bachelard. In: Bachelard Studies, vol. 2, No. 2, 2021, No. 2. DOI: https://doi.org/10.7413/2724-5470030.

Vydra, A.: Epistemologická prekážka a „strážca prahu“ u Gastona Bachelarda. In: Filozofia 76 (1), 2021, s. 59 – 71. https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.1.5. CCC.

Vydra, A.: Ja a dejiny. In: Šajda, P. (ed.): Človek a jeho Ja. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2020, s. 84 – 97.

Vydra, A.: Bachelard, Canguilhem a Prometeov komplex. In: Georges Canguilhem a myšlení živého. Červený Kostelec: Pavel Mervart, Univerzita Karlova v Praze, 2020, s. 19 – 31.

Vydra, A.: Postava nepozvaného hosťa v antických symposionoch. In: Zajac, P. (ed.): Poetika festivity. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV vo vydavateľstve Veda, 2021, s. 29 – 36.

 

____________________________

Knihy

Vydra - Hermes bez kridelAnton Vydra – Gaston Bachelard a filozofia pohľadu Anton Vydra – Bdelé snenie Anton Vydra – Akademické písanie Anton Vydra – Záhyby slov Anton Vydra, Peter Zajac – Pokušenia Dominika Tatarku Anton Vydra – Generál Štefánik, ktorá tvár je vaša?