Skočiť na hlavný obsah
Danova M
E-mail
miroslava.danova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 371
Konzultačné hodiny
Streda: 12:30 - 14:00 alebo podľa dohody (LS 2023/24)
Miestnosť
č. 412, 4. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave od roku 2015. Jej zameraním sú rímske šperky, glyptika a rímskoprovinciálna archeológia.
Aktuálne sa podieľa na etablovaní archeológie pod vodou v slovenskom prostredí.

Štúdium

1997-2003: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – história (Mgr.)
2001-2002: Universität Wien, Institut für Klassische Archäologie.

2007-2011: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia (PhD.), téma: Rímsky zlatý šperk v Panónii Superior.

Členstvo

Členka Programovej rady Bc. a Mgr. štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Člen redakčnej rady zborníka Anodos. Studies of the Ancient World, TU
Členka redakčnej rady zborníka Architectura Archaeologica Antica, TU
Členka redakčnej rady časopisu Studia Archaeologica Brunensia, Masarykova univerzita, Brno, ČR
Členka redakčnej rady časopisu Dissertationes Archaeologicae, Eötvös Loránd University, Budapest, HU
Členka European Association of Archaeologists (EAA)
Členka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV

Najvýznamnejšie publikácie

AAB Rings and Gems from the Roman Fort in Iža = Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži. Nitra - Trnava : Archeologický ústav SAV, Filozofická fakulta, 2021. - 167 s. [print]. - (Archaeologica Slovaca Monographiae : Fontes, Tomus 31). - ISBN 978-80-8196-048-2.

AAB Prsteň na hranici svetov. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021. - 74 s. [online]. - ISBN 978-80-568-0409-4.

ACB Rímske umenie II. - rímsky šperk : vysokoškolská učebnica. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021. - 55 s. [3AH] [online]. - ISBN 978-80-568-0427-8, ISBN 978-80-568-0408-7.

ADM (s V. Krupa): Analysis of the Ring from the Balneological Museum in the context of Jewelry from German Burials in Slovakia (Анализ перстня из собрания Бальнеологического музея в контексте украшений из германских захоронений Словакии), in: Brief Communications of the Institute of Archaeology, Moskva 2018, 62-71.

Aktualizovaný zoznam publikácií: https://trunipdf.academia.edu/MirkaDa%C5%88ov%C3%A1

Aktuálne riešené granty

- VEGA Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou. (VEGA 2/0025/22)
Doba riešenia: 2022-2025
Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (SAV), Zástupca: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)

- VEGA Rímsky tábor v Iži - súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (VEGA 1/0051/22)
Doba riešenia: 2022-2025
Vedúci projektu: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU) (doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. v roku 2022), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV)

- KELEMANTIA - Archaeological Summer School at the UNESCO World Heritage Site. (Visegrad Fund Nr. 22410325)
Doba riešenia: 2024
Vedúci projektu: doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA / TU); Partneri: pozri https://ff.truni.sk/kelemantia-archaeological-summer-school-unesco-worl…

- Rescuing Brigetio. Rescue excavations in the military town and cemeteries in Brigetio (Visegrad Fund Nr. 22410387)
Doba riešenia: 2024
Vedúci projektu: Assoc. Prof. Dávid Bartus (Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities); Partner projektu: doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU).

- APVV-21-0257 - Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov. Doba riešenia: 2022–2026; Vedúci projektu: prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty

8/ 2000: Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
8-9/ 2001, 2002: Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
9/ 2001 - 1/ 2002: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity (Akcia Rakúsko-Slovensko).
7-8/ 2010: Burgenländisches Landesmuseum Eisenstadt (Akcia Rakúsko-Slovensko).
11/ 2011- 3/ 2012: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity (Ernst Mach Stipendium).
8/2017, 9/2019, 8/2023: University of Zadar, Department of Archaeology - focus Underwater Archaeology (ERASMUS+ training)
5/2018: University of Ljubljana, Department of Archaeology (ERASMUS+ teaching)
4/2022: Masarykova univerzita v Brne (ERASMUS+ teaching)
12/2022: University of Ljubljana, Department of Archaeology (ERASMUS+ training)
4/2024: Ústav pro klasickou archeologii, Univerzita Karlova, Praha (ERASMUS+ teaching)
5/2024: Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb; Project Polače, Mljet (ERASMUS+ training)

Prednášková činnosť

•    Dejiny starovekého Grécka a Ríma
•    Antická architektúra
•    Rímska architektúra
•    Umenie antiky – vybrané problémy
•    Umenie rímskeho cisárstva

PV / V

•    Antické náboženstvo
•    Život v rímskom meste. Umenie antiky na príkladoch
•    Antické šperky. Materiály, výroba, význam
•    Rímska architektúra. Pamiatky, technológie, materiály (pre študentov iných odborov)
•    Seminár z antického umenia
•    Archeológia pod vodou I, Archeológia pod vodou II
•    Digital humanities II - 3D fotogrametria pre študentov archeológie a historických vied