Skočiť na hlavný obsah

Habilitácie docentov a inaugurácie profesorov

Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor


Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu "profesor" na FF TU v Trnave

 

Pôvodné: 
Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest docentov a profesorovna Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave