Skočiť na hlavný obsah

Tútori na Filozofickej fakulte TU v Trnave

Milé študentky a študenti prvých ročníkov bakalárskeho štúdia, dovoľujeme si Vám predstaviť tútorov, ktorí Vám radi a ochotne budú pomáhať so študijnými otázkami na začiatku Vášho štúdia na našej fakulte. Neváhajte sa obrátiť s otázkou na kolegu z vyššieho ročníka prostredníctvom osobného emailu!

Katedra dejín a teórie umenia
Melánia Martincová - melania.martincova [at] tvu.sk

Katedra filozofie
Viktória Orbánová - viktoria.orbanova [at] tvu.sk
Helena Jucková - helena.juckova [at] tvu.sk

Katedra histórie
Martin Užovič - martin.uzovic [at] tvu.sk
Dominik Zužo - dominik.zuzo [at] tvu.sk

Katedra klasickej archeológie
Andrea Hegedüšová - andrea.hegeduesova [at] tvu.sk

Katedra politológie
Ivana Kováčová - ivana.kovacova [at] tvu.sk
Veronika Miklovičová - veronika.miklovicova [at] tvu.sk
Sasha Gonchar - sasha.gonchar [at] tvu.sk

Katedra psychológie
Daniela Jenisová - daniela.jenisova [at] tvu.sk
Juliana Bartová - juliana.bartova [at] tvu.sk
Katarína Hodálová - katarina.hodalova [at] tvu.sk
Ľudmila Podolinská - ludmila.podolinska [at] tvu.sk
Simona Mačicová - simona.macicova [at] tvu.sk
Laura Badalová - laura.badalova [at] tvu.sk
Žofia Dršťáková - zofia.drstakova [at] tvu.sk
Miriam Grofčíková - miriam.grofcikova [at] tvu.sk
Martina Žovincová - martina.zovincova [at] tvu.sk

Katedra sociológie
Krystyna Voloshyna - krystyna.voloshyna [at] tvu.sk