Skočiť na hlavný obsah

Tútori na Filozofickej fakulte TU v Trnave

Milé študentky a študenti prvých ročníkov bakalárskeho štúdia, dovoľujeme si Vám predstaviť tútorov, ktorí Vám radi a ochotne budú pomáhať so študijnými otázkami na začiatku Vášho štúdia na našej fakulte. Neváhajte sa obrátiť s otázkou na kolegu z vyššieho ročníka prostredníctvom osobného emailu!

Katedra dejín a teórie umenia
Adriána Činčurová - adriana.cincurova [at] tvu.sk
Alžbeta Baloghová - alzbeta.baloghova [at] tvu.sk

Katedra filozofie
Viktória Orbánová - viktoria.orbanova [at] tvu.sk
Helena Jucková - helena.juckova [at] tvu.sk

Katedra histórie
Martin Užovič - martin.uzovic [at] tvu.sk
Dominik Zužo - dominik.zuzo [at] tvu.sk

Katedra klasickej archeológie
Barbora Adamíková - barbora.adamikova [at] tvu.sk

Katedra politológie
Ivana Kováčová - ivana.kovacova [at] tvu.sk
Veronika Miklovičová - veronika.miklovicova [at] tvu.sk
Krystyna Voloshyna - krystyna.voloshyna [at] tvu.sk
Konstantin Davtyan - konstantin.davtyan [at] tvu.sk

Katedra psychológie
Simona Mačicová - simona.macicova [at] tvu.sk
Alexandra Pekná - alexandra.pekna [at] tvu.sk
Miriam Grofčíková - miriam.grofcikova [at] tvu.sk
Daniela Bistáková - daniela.bistakova [at] tvu.sk

Katedra sociológie
Krystyna Voloshyna - krystyna.voloshyna [at] tvu.sk