Skočiť na hlavný obsah
Autor
Michal Franko
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský
Počet strán
59
ISBN
978-80-568-0508-4

Pestovanie vínnej révy a výroba vína prešli od najstarších čias mnohými premenami, ktoré je zaujímavé sledovať z historického hľadiska, ako aj v kontexte kultúry či v súvislosti s vyvíjajúcou sa technológiou. Víno sa prelína celou kultúrnou históriou ľudstva a je opradené mnohými bájkami, povesťami a legendami. Jeho vznik sa pripisuje mnohým mytologickým postavám, bohom, bôžikom alebo hrdinom. Vysokoškolské učebné texty Dejiny vinohradníctva a vinárstva približujú počiatky pestovania viniča vo svete i na území Slovenka, pričom sledujú aj začiatky výroby vína v krajinách s dlhou vinohradníckou a vinárskou tradíciou. Autor sa v úvodnej časti venoval napríklad aj vzniku, výskytu a rozšíreniu v súčasnosti pestovanej vínnej révy obyčajnej. Nasledujú state o najstarších dejinách vinohradníctva a vinárstva vo svete, pričom sa pozornosť venuje najvýznamnejším pestovateľským krajinám a oblastiam, ich vínam a pestovateľským tradíciám. Po tejto časti nasleduje pohľad na najstaršie dejiny vinohradníctva a vinárstva na území Slovenska. Autor postupuje chronologicky a uvádza základné informácie a teórie o úplných začiatkoch pestovania viniča a výroby vína na našom území, pričom sa opiera aj o výsledky vykonaných archeologických výskumov. Pokračuje vinohradníckou výrobou v období stredoveku, novoveku až po rok 1989. V záverečnej časti sa autor venuje histórii vinohradníctva a vinárstva v našej najväčšej produkčnej vinohradníckej oblasti – Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a taktiež najmenšej – Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorá od 17. storočia vyniká výrobou kvalitných tokajských vín.