Skočiť na hlavný obsah
Autor
L. Nováková/T. Kolon
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský
Počet strán
103
ISBN
978-80-568-0534-3

Predložená publikácia je prvou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej environmentálnej archeológii, ktorá skúma vzťah človeka a prostredia v minulosti. Pri jej tvorbe sa prihliadalo na výber environmentálnych udalostí ovplyvňujúcich antickú epochu, ktoré zasiahli každodenný život jednotlivcov ako aj celých spoločností. Výsledky výskumov sú predstavené v širšom časovom horizonte. V súčasnosti sa rýchlo rozvíjajúce odvetvie archeológie svojimi metódami i zameraním zasahuje do iných vedeckých disciplín. Dôležitou sa stáva diskusia medzi humanitnými a prírodnými vedami, ktoré sa stretávajú v oblasti ochrany životného prostredia a podnebia. Množstvo údajov, ktoré je potrebné vyhodnotiť, sa neustále zvyšuje. S rastúcim vplyvom človeka na okolité prostredie vzrastá aj význam historických vied, ktoré ho umožňujú lepšie pochopiť. Do popredia sa dostáva nielen kolektívna úloha vedcov, ale i bežného človeka. Jednotlivé témy rozširujú pohľad na staroveké civilizácie, predsa sú však blízke aj súčasnému čitateľovi. 

Publikáciu si môžete objednať v tlačenej forme na lucia.novakova [at] truni.sk