Skočiť na hlavný obsah
Autor
Michal Kohút
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský
Počet strán
92
ISBN
978-80-568-0477-3

Vysokoškolská učebnica Sprievodca základmi analýzy psychologických dát v programe jamovi je určená najmä pre študentov psychológie (ale aj príbuzných odborov), ktorí majú záujem osvojiť si základy práce vo voľne dostupnom štatistickom programe jamovi a analyzovať dáta v rámci kvantitatívneho výskumu. Učebnica ide úplne od základov: vytvorenie a manažment dátového súboru, transformácie premenných, vytváranie nových premenných a filtrovanie dát. Po predstavení si technických základov je pozornosť venovaná deskriptívnej a inferenčnej štatistike. V rámci týchto tém je predstavené teoretické pozadie, no pozornosť je venovaná najmä tomu praktickému – schopnosti správne zvoliť a uskutočniť štatistickú analýzu, a interpretovať jej výsledky. Z hľadiska analýz sú v učebnici popísané analýzy pre testovanie korelácie dvoch premenných, rozdielov medzi dvomi skupinami, dvomi meraniami a jednofaktorová analýza rozptylu.