Skočiť na hlavný obsah
Autor
Peter Megyeši
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský
Počet strán
86
ISBN
978-80-568-0495-7

Učebný materiál „Vybrané kapitoly k súčasnému vizuálnemu umeniu na Slovensku“ je koncipovaný ako súbor textov, ktoré tematizujú rôzne aspekty súčasného umenia. Formou prípadových interpretácií tvorby vybraných umelkýň a umelcov je analyzované spektrum tém, mediálnych prístupov a autorských stratégií, prostredníctvom ktorých vizuálne umenie reflektuje, odhaľuje a sprostredkováva zložitosť súčasného globalizovaného sveta.