Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Daňová/T. Kolon (zost.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
156
ISBN
ISSN: 2729-8159

Piaty diel Architectura Archaeologica Antica v sebe spája teoretické znalosti o stolovaní v antickom Ríme a praktické príklady, ktoré mali študenti klasickej archeológie možnosť osobne preskúmať a zdokumentovať počas exkurzie do Neapolského zálivu v máji 2023.

Zostavovatelia sa snažili, aby bol aj tento zborník zameraný tematicky. Preto jednotlivé príspevku predstavujú v prvej časti zborníka vývoj a spôsob stolovania na základe dostupných dokladov (antickí autori, ikonografia, archeologické nálezy). Druhá časť predstavuje čitateľovi zaujímavé situácie a nálezy z Boscoreale a Pompejí. Práve príklady stolovania v domoch rôznych skupín obyvateľstva sú zároveň vysvetlením rôznorodého riešenia dispozícií antických domov a dekorácií na stenách priestorov. Snahou autorov príspevkov je zároveň vysvetliť a v správnom kontexte používať pomenovania rôznych druhov miestností, nábytku alebo riadu. Veríme, že Architectura Archaeologica Antica – Večera v Neapolskom zálive pomôže pochopiť tieto pojmy a v budúcnosti uľahčí napríklad opis interiéru rímskych obytných budov iným študentom. Z pôvodne pripravovaného celkového počtu príspevkov sa po posúdení editormi a recenzentmi do zborníka dostala v roku 2023 len menej ako polovica. Do tvorby príspevkov sa okrem študentov zapísaných na predmet Exkurzia zapojili aj ich kolegovia, ktorí už predmet absolvovali, členovia Katedry klasickej archeológie aj iná autori, ktorí sa aktívne venujú problematike stredomorských civilizácií. Veríme, že ďalšie číslo Architectura Archaeologica Antica prinesie čitateľovi nové informácie o významných pamiatkach a prvkoch antickej architektúry, ktoré sú opäť dostupné aj vďaka spracovaniu v slovenskom jazyku.