Skočiť na hlavný obsah
Autor
Peter Šajda
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2020
Jazyk
slovenský
Počet strán
117
ISBN
978-80-568-0286-1

Kniha sa zaoberá komplexnou témou ľudského Ja. Autori skúmajú jeho štruktúry a dynamiky, danosti a možnosti, spôsoby jeho utvárania, pozitívne a negatívne formy jeho vývoja. Analyzujú jeho fundamentálne „stavy“ a identifikujú možnosti ich prehĺbenia či prekonania. Reagujú pritom na rôzne filozofické, psychologické, literárne a historické prístupy k reflexii o ľudskom Ja. Zvláštnu pozornosť venujú zúfalstvu a zmyslu, ktoré tvoria základnú polaritu v procese formácie ľudského Ja. V existenciálnej tradícii, na ktorú viacerí autori nadväzujú, sa zúfalstvo chápe ako strata seba samého, neprijatie svojho Ja. Opis rôznych podôb dysfunkčného vzťahu k sebe samému je východiskom na hľadanie riešení tohto problému. Cieľom diagnostiky je pripraviť pôdu na reorientáciu. Zjednocujúcim momentom predstavených prístupov k pozitívnej formácii Ja je hľadanie a nachádzanie zmyslu. Kniha uchopuje tematiku ľudského Ja a polaritu zúfalstva a zmyslu z rozličných perspektív, preto môže byť inšpiráciou aj pre tých, ktorí k nej pristupujú z nefilozofického stanoviska.