Skočiť na hlavný obsah
Autor
J. Vydrová (ed.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
119
ISBN
978-80-568-0603-6

Cieľom textov tejto knihy je sledovať otázku človeka v kontexte vzťahov ľudského a mimo-ľudského, živého a umelého, ne-ľudského a nie-ľudského. Autori vychádzajú z uvažovania fenomenologicko-antropologickej, resp. existenciálno-antropologickej filozofie. Táto platforma uvažovania reaguje na vnútrofilozofické problémy, ktoré súvisia s výkladom človeka vo filozofii i vedách, ako aj na situovanosť človeka, jeho živú telesnosť, správanie, manifestovanie človeka vo vzťahoch, na jeho postavanie vo svete, na možnosti a dosahy jeho sebavyjadrenia v tvorivej činnosti, práci, technike.

Skúmanie človeka sa uskutočňuje v rámci rôznych disciplín, ktoré sa podieľajú na tvorbe obrazu človeka. Zároveň však nemožno povedať, že koncept človeka je iba mozaikou zloženou z týchto pohľadov. Filozofická antropológia na pozadí rôznych filozofických projektov, ktoré sú prezentované v tejto publikácii, poukazuje na rozdiely pri skúmaní z prvej, druhej a tretej osoby.

Zámerom autorov bolo oživiť antropologické témy, ktoré ponúkajú premyslenie súčasnej situácie toho, kým človek je, ako si rozumie alebo ako sa vidí svojimi vlastnými očami, tu a teraz, v perspektíve subjektivity.