Skočiť na hlavný obsah
Autor
Tomáš Púchly, Anton Vydra (eds.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
99
ISBN
978-80-568-0587-9

Písanie textov patrí k filozofickému spôsobu života. Študent filozofie sa do tejto aktivity zapája od prvého okamihu, keď vstúpil do tejto oblasti. Jeho prvé seminárne práce sú zároveň aj prvými pokusmi, ako premýšľať cez text. Každá ďalšia práca je vylepšovaním argumentačných schopností, práce so zdrojmi, so štylistikou, s kritickým čítaním textov. Niečím úplne odlišným od vypracovania bežných seminárnych prác je však prezentácia príspevkov na konferencii a príprava rukopisu na publikovanie pred verejnosťou. Práve o to sa odvážne pokúsili študenti, ktorí sa zúčastnili 1. apríla 2023 prvého ročníka študentskej filozofickej konferencie para/DOXA v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave, Kolokvia doktorandov 24. marca 2023 na Filozofickej fakulte TU v Trnave či rok predtým na študentskej konferencii Hereditas, ktorá sa konala 12. marca 2022 z dôvodu vtedy platných pandemických opatrení výhradne online.