Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Tihányiová (zost.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
191
ISBN
ISBN 978-80-568-0594-7

Zborník prináša jedenásť príspevkov, ktoré odzneli na druhom ročníku Študentskej vedeckej konferencie študentov Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, konanej koncom roka 2022. Autormi štúdií sú študenti študijného odboru história a študijného odboru učiteľstvo histórie v kombinácii. Okrem prispievateľov z bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia prezentujú v zborníku výsledky svojich čiastkových výskumov aj študenti doktorandského stupňa štúdia z odboru slovenské dejiny. Autori vo svojich príspevkoch sledovali rôzne problémy z domácich i svetových dejín od stredoveku až po 80. roky 20. storočia. Spoločným menovateľom všetkých recenzovaných príspevkov je práca s dobovými písomnými prameňmi a s relevantnou odbornou literatúrou.