Skočiť na hlavný obsah
Autor
KATARÍNA IHRINGOVÁ (ed.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
146
ISBN
978-80-568-0607-4

Večný návrat alebo večné opakovanie je filozoficko-estetický a kultúrny koncept vzťahujúci sa na cyklické opakovanie ideí, tém, námetov a udalostí v priebehu času. Tie sa v určitej časovej slučke opakujú znova a znova buď identicky alebo v určitých obmenách. Večný návrat je jeden z kľúčových pojmov filozofie Friedricha Nietzscheho. I napriek tomu, že jeho korene sú omnoho hlbšie, Nietzscheho jedinečný výklad ho nielenže oživil, ale prisúdil mu nový život v podobe veľkého množstva interpretácií. Niektoré z nich zásadným spôsobom vstupujú aj do oblasti umenia a pretvárajú doterajší spôsob ich klasifikovania a interpretovania. Aj vďaka pojmu večných návratov sa od chronologického uvažovanie o dejinách umenia upúšťa a je nahrádzané nelineárnym či skôr anachronickým uvažovaním. Zborník je súborom konferenčných príspevkov na tému večných návratov v umení, kultúre, estetike.