Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Daňová/T. Kolon
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský
Počet strán
153
ISBN
ISSN - 2729-8159

Zborník ARCHITECTURA ARCHAEOLOGICA ANTICA vznikol ako priestor, kde môžu primárne študenti a doktorandi publikovať svoje práce zamerané na problematiku antickej architektúry. Každé číslo má svoje tematické zameranie a čitateľ sa postupne dozvie viac o terminológii, dochovaných pamiatkach aj autentických antických zdrojoch, ktoré nás o monumentoch informujú. V ďalších častiach zborníka predstavujú študenti vybrané príklady antickej architektúry z rôznych častí Rímskej ríše.

Predložený štvrtý diel zborníka je zameraný na prezentovanie rímskych víťazných oblúkov. V úvodnej časti sa príspevky zaoberajú terminológiou, významom a symbolikou tohto monumentu na základe informácií z rôznych druhov antických prameňov (4 príspevky). Ďalšie dve samostatné časti sú venované téme víťazných oblúkov na území Itálie (5 príspevkov) a Galie (1 príspevok).