Skočiť na hlavný obsah
Autor
Miroslava Daňová - Lucia Nováková (Eds.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
201
ISBN
978-80-568-0249-6

Jubilejný zborník, venovaný jednej z najvýznamnejších odborníčok na dobu bronzovú na Slovensku a zakladateľke Katedry klasickej archeológie na Trnavskej univerzite v Trnave. 

Publikácia pozostáva z úvodnej časti, predstavujúcej dielo prof. Márie Novotnej a spomienok jej študentov, odborných príspevkov jednotlivých kolegov a absolventov katedry v Trnave a fotografickej prílohy, ilustrujúcej pôsobenie bádateľky na Trnavskej univerzite.

Vedecké, recenzované príspevky sú chronologicky rozdelené do troch častí: doba bronzová, doba antického Grécka a doba antického Ríma. Ich tematická a regionálna pestrosť odráža široké vedecké zameranie prof. Márie Novotnej, ktorá sa zaslúžila o etablovanie odboru klasická archeológia na Slovensku. Venované sú nálezom bronzových predmetov z nášho územia z doby bronzovej, klasickému gréckemu umeniu, ale i stavbám v Anatólii či nálezom dokladajúcim vzájomné vzťahy medzi Rímskou ríšou a barbarikom.