Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry klasickej archeológie

Vedúca katedry

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

Tajomníčka katedry

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

Kariérový poradca

Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

Študijný poradca

Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

Katedrový správca MAIS, web katedry

Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

 

 

Interní zamestnanci:

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., emeritná profesorka

Externí zamestnanci:

-

Denní doktorandi:

-

Externí doktorandi:

Mgr. Andrej Sabov (3)