Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry klasickej archeológie

Vedúca katedry

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

Tajomníčka katedry

Mgr. Lucia Nováková, PhD.

 

Interní zamestnanci:

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

Mgr. Lucia Nováková, PhD.

Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

 

prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., emeritná profesorka

 

Externí zamestnanci:

Mgr. Veronika Dubcová

 

Interní doktorandi:

Mgr. Františka Dunajová (2)

Mgr. Tomáš Dragún (3)

 

Externí doktorandi:

JUDr. Martin Kvietok (1)

Mgr. Zuzana Chovaňáková (1)

Mgr. Róbert Štibrány (1)