Skočiť na hlavný obsah

Vedúca katedry
doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (VUPCH)

Tajomníčka katedry
doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (VUPCH)

Kariérový poradca
Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (VUPCH)

Študijný poradca
Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (VUPCH)

Katedrový správca MAIS, web katedry
Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (VUPCH)

Interní zamestnanci
doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. (VUPCH)
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (VUPCH)
doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (VUPCH)
Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (VUPCH)
Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (VUPCH)
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., emeritná profesorka

Externí zamestnanci
 

Denní doktorandi
 

Externí doktorandi
Mgr. Andrej Sabov (3)