Skočiť na hlavný obsah

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (dekan FF TU)

prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka)

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. (prodekanka)

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. (vedúca Katedry dejín a teórie umenia)

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD. (predseda Akademického senátu)

Ing. Jana Krupová (tajomníčka)

Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (vedúci Katedry filozofie)

PhDr. Peter Guráň, PhD. (vedúci Katedry sociológie)

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD., univer.doc. (vedúci Katedry politológie)

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (vedúca Katedry klasickej archeológie)

prof. Mgr. Miloš Marek, PhD. (zástupca Katedry histórie)

doc. Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. (zástupca Katedry histórie)

prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD. (vedúci Katedry psychológie)

Mgr. Katarína Karabová, PhD. (vedúca Katedry klasických jazykov)