Skočiť na hlavný obsah

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (dekan FF TU)

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (prodekanka)

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. (prodekanka)

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. 

PhDr. Peter Žitný, PhD. (predseda Akademického senátu)

Ing. Jana Krupová (tajomníčka)

Mgr. Michal Zvarík PhD. (vedúci Katedry filozofie)

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc. (vedúci Katedry etiky a morálnej filozofie)

PhDr. Peter Guráň, PhD. (vedúci Katedry sociológie)

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. (vedúci Katedry politológie)

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (vedúca Katedry klasickej archeológie)

doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. (zástupca Katedry histórie)

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. (vedúci Katedry psychológie)

doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (vedúca Katedry klasických jazykov)