Skočiť na hlavný obsah

 

Predseda  
Hrnčiarik Erik, doc. Dr. phil. historické vedy
   
Interní členovia  
Bžoch Adam, prof. Mgr. CSc. vedy o umení a kultúre
Dědová Mária, doc. PhDr. PhD. psychológia
Dobrotková Marta, prof. PhDr. CSc. historické vedy
Gerát Ivan, prof. PhDr. PhD. vedy o umení a kultúre
Halama Peter, prof. Mgr. PhD. psychológia
Halászová Ingrid, doc. Mgr. PhD. vedy o umení a kultúre
Hauer Tomáš, prof. Dr. Mgr. filozofia
Katuninec Milan, prof. PhDr. PhD. politické vedy
Kudláčová Blanka, prof. PhDr. Ing. PhD. učiteľstvo a pedagogické vedy
Lopatková Zuzana, doc. PhDr. PhD. historické vedy
Miháliková Silvia, prof. PhDr. CSc. sociológia a sociálna antropológia
Nováková Lucia, doc. Mgr. PhD. historické vedy
Rábik Vladimír, prof. PhDr. PhD. historické vedy
Šajda Peter, prof. Mgr. PhD. filozofia
Špajdel Marian, doc. PhDr. PhD. psychológia
Varsik Vladimír, prof. PhDr. CSc. historické vedy
Zervan Marian, prof. PhDr. PhD. vedy o umení a kultúre
   
Externí členovia  
Baďurík Jozef, prof. PhDr. CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
historické vedy
Coranič Jaroslav, doc. PhDr. PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
historické vedy
Gajdošová Eva, prof. PhDr. PhD.
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta psychológie
psychológia
Grác Ján, prof. PhDr. DrSc.
prof. emerit.
psychológia
Klus Martin, doc. PhDr. PhD.
Národná rada Slovenskej republiky v Bratislave
politické vedy
Letz Róbert, prof. PhDr. PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
historické vedy
Novotná Mária, prof. PhDr. DrSc.
prof. emerit
historické vedy
Eva Orbanová, doc. PhDr.,PhD.
nezávislá výskumníčka
filozofia
Rusinová Zora, prof. PhDr. PhD.
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
vedy o umení a kultúre
Žeňuchová Katarína, doc. Mgr. PhD.
Slavistický ústav Jána Stanislava v Bratislave
filológia