Skočiť na hlavný obsah
Tento sviatočný čas prináša samé dobré správy! V hodnotení VVČ v rámci historických vied sme najlepší!!!!
 
Tento rok prebiehalo Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných výskumných inštitúcií na Slovensku, kde boli hodnotené v oblasti historické vedy aj výstupy členov Katedry histórie Filozofická fakulta TU.
 
V porovnávaní pätnástich pracovísk v oblasti historických vied sme NAJLEPŠÍ a naše výsledné profilové číslo vyšlo 3,76 (z možných 5,00) a percentil, ktorý vyjadruje, akú úroveň dosahuje pracovisko vo vzťahu k ideálnemu stavu, nám vyšiel 75,2 %. Pre nás z celej analýzy ešte vyplýva jedna dôležitá vec, a to, že aj keď sme do hodnotenia zadávali rozličné výstupy, a o mnohých sme si mysleli, že majú azda viac národný a regionálny význam a dosah, z pohľadu hodnotiteľskej komisie (medzinárodných expertov) tomu tak vôbec nie je. Komisia vyhodnotila naše výsledky a metodológiu, ktorú vo výskume uplatňujeme ako svetovú, významne medzinárodnú a medzinárodnú. V rámci historických vied sme jedno z mála pracovísk, pri ktorom hodnotiteľská komisia pri hodnotení výstupov žiaden z výstupov nezaradila do nižšej kategórie, ako je medzinárodná.
 
Pre bližšie info prikladáme link, kde si môžete pozrieť, ako dopadli ostatné pracoviská (nielen) v rámci historických vied: https://ver.cvtisr.sk/vysledky/