Skočiť na hlavný obsah

Vážení uchádzači,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave rozhodlo o predĺžení termínu podávania prihlášok na bakalársky (1.), magisterský (2.) stupeň štúdia a to do 30. 4. 2017 (všetky odbory okrem psychológie). 

Termín na podanie prihlášok na odbor psychológia bol predĺžený do 15. 4. 2017