Skočiť na hlavný obsah

Štátna skúška bakalárskeho stupňa a obhajoby bakalárskych prác sa na našej Katedre dejín a teórie umenia konajú 8. - 10. júna 2020. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie formou online prenosu v rámci platformy Microsoft Teams. Študenti sú rozdelení do troch dní podľa priloženého časového harmonogramu.

Prostredníctvom nasledovných linkov je možné sa verejnej štátnej skúšky a obhajob diplomových prác zúčastniť.

8.6.2020 - verejne prístupný link

9.6.2020 - verejne prístupný link

10.6.2020 - verejne prístupný link

Časový harmonogram